Zakres usług:

Systemy e-commerce B2C – Platformy B2B – M-commerce – Sprzedaż wielokanałowa – Outsourcing e-commerce – Optymalizacja e-commerce – Utrzymanie systemów – Usługi doradcze – Portale i Intranet – Digital workplace

Contium Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000356947, kapitał zakładowy w wysokości 125.000 zł,
NIP 894-300-01-30, REGON 021269071